بار الهـااا😢🙏🏻


از صمیم قلب دعا کنیم که خدا به همه عزیزانی که منتظر فرزند هستند فرزند سالم و صالح عطا کنه:innocent::baby:t2:
الهی آمین:pray:t2::cry::heart_eyes:

10 Likes

الهی امین :pray::pray:

2 Likes

الهی امین

2 Likes

الهی آمین :palms_up_together::palms_up_together::palms_up_together::palms_up_together::pensive::pensive::pensive::pensive::sob::sob::sob::sob:

1 Likes

آمین

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.