بارزترين ويژگي

اگه قرار باشه خودتون را در 1 كلمه خلاصه كنيد …

تبصره : بنا به درخواست دوستان حداكثر در 1 جمله ميتونيد خودتون را خلاصه كنيد …

اگه قرار باشه خودم را در 1 كلمه خلاصه كنم، بارزترين ويژگيم‌: مدير

1 Likes

کم حرف و آروم

3 Likes

آخي
نميدونم چرا از عكس پروفايلتون هم همچين برداشتي داشتم :+1::+1::+1:

3 Likes

چه جالب :grin::pray::rose:

2 Likes

دقیقا…خانوم ساکت موقر…

2 Likes

غرغرو :expressionless:

3 Likes

ظاهرا شاد و پر سروصدا…
آقا مریم جون بکنش یه جمله دیگه…کلمه که کمه…

4 Likes

ممنونم عزیزم :rose::pray:

1 Likes

مهربون وساده

4 Likes

دلسوزو پر جنب وجوش

4 Likes

منو شما فک کنم نقطه مقابل همدیگه ایم…:heart_eyes:

1 Likes

آخی چه خوبه که شما حرف می زنید، من همیشه حوصله آدمارو سر می برم از کم حرفی :grin:

نه خب…بعضی اوقاتم من حوصله آدما رو سر میبرم با سروصدام… :smile:

3 Likes

بیخیال و مغرور :upside_down_face:البته غرور اونجوری نه همون ربطش به بیخیالیه

1 Likes

صلح طلب :joy::joy::joy:

2 Likes

من یه موقع هایی فکر می کنم می تونم دنیا و آدمها رو درست کنم :joy::joy::joy:

سلام سوپروومن

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

وای عاشقتم یعنی :rofl::rofl:

1 Likes

من صبر و طاقتم زیاده تو زندگیم مقتدرم همیشه سعی میکنم رو پای خودم باشم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.