باردار نیاد ، حساس نیاد

بچه ها سمیه و شاهرخ خیابان گاندی رو یادتونه؟ الان چی شدن؟

4 Likes

سمیه و شاهرخ که بودند و چه کردند؟

1 Likes

دوتا نوجوون بودن عاشق شدن خانواده دختر رضایت نداد دختره زد خواهر برادرشو کشت ، مادرشم میخواسته بکشه نشده ، بعد موقع قصاص هم گفتن باید با هم باشیم و اینا عقد کنیم و پدره گذشت کرده ده دوازده سال حبس بریدن و الان نمیدونم چی شدن دیگع

2 Likes

اووووووووووووووو :neutral_face:
دختره فردا سر یه استکان چای سر شوهرشم میبره که

3 Likes

621519_657


خونه ای توش قتل اتفاق افتاده بود
ماجرا مال 20 سال پیشه ها

7 Likes

به هم نرسیدن

1 Likes

دوس ندارم قضاوت کنم ولی فک نکنم دختره عادی بوده باشه :woman_shrugging:t3:
مشکل روانی داشته حتما

2 Likes

وایی چه چیزا :open_mouth::open_mouth::open_mouth:

1 Likes


منم یکم پیش اینو میخوندم :woman_facepalming:t2::grin:

10 Likes

ازاد شدن

2 Likes

بیا
حالا هی میگی شوهرم شبا میگوزه دیوانم کرده فرتی میان میگن برو پیچ روانشناس
میگی پول نمیده میگن روانشناس
اینم از وضع روانشناس:sweat_smile:

7 Likes

میگن شوهر کرده باز طلاق گرفته

2 Likes

الان چی؟

1 Likes

وای :joy::joy::joy:

1 Likes

عادی نیست خب
زندگی باهاش خیلی سخته نمیدونم چجوری دکترا گفتن اختلال روانی نداشته

1 Likes

عذاب وجدان نداره؟ وای وای وای

2 Likes

:rofl::grin::rofl::grin::rofl::grin::rofl::grin::rofl::grin::rofl::grin:

1 Likes

بررررگ هایم :scream::scream::scream::scream::scream::scream::scream:
مراقب باش رو خاموش کنم یا زوده :exploding_head:

1 Likes

اگه شیزوفرنی داشته طبیعی بوده عزیزم و کاملا بیگناه
جان نش هم میخواسته زن و بچه اشو بکشه ولی معجزه وار این اتفاق نیوفتاده

1 Likes

تازه میگن سمیه چند بار ازدواج ناموفق هم داشته
کی حاضر شده واقعا؟
چرا برداری؟

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.