بارداری و پریودی همزمان ممکنه؟؟؟

این ماه اقدام داشتم برابارداری پریودم ی روز جلو افتاد و تفاوت داشت با پریود هرماه کمتر بودیعنی امکانش هست باردارباشم

سلام وقتی پریودمیشی یعنی باردارنیستی

نه فکر نمیکنم

اگه خونریزیت کم و تعداد روزاش هم کوتاه باشه امکانش هست گلم هر چیزی امکان داره یکی از آشناهامون ۴ ماه باردار بوده و پریود میشده و خبر نداشته

خونریزیم نسبت ب هرماه کمترشده خیلی بخاطرهمین شک کردم

خوب حالا که شک داری یه آزمایش بده ضرر که تداره

این موضوع به صورت خود کار بعد از 3 روز بعد از آخرین پاسخ بسته شد. پاسخ جدید دیگر مجاز نیست.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.