بارداری واشعه

بارداری وخطرات گوشی…گوشی اشعه داره برای بدن؟

1 Likes

اره گلم

اشعه که داره ولی من که از اول بارداریم گوشی به دست بودم:expressionless:

من کل ۹ماه بارداریم دستم بود گوشی
نمیدونم

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.