بارداری در شیردهی...

من تا بيست ماهگى دخترم بهش شير دادم بعد گرفتم از شير
از الان به شيشه عادتش بده به شير گاو
من از يك سالگى بهش ميدادم خيلي كم
ديگه بعداز گرفتن از شير بهش شيشه شيرگاو ميدم

1 Likes

با شیشه بدم شیر گاو؟

1 Likes

ممنونم عزیزم.چخوب مثل هم

1 Likes

چجوری از شیر بگیرمش

1 Likes

من يك ليوان نى دار براش خريدم
اب خوردن رو تو اون بهش ياد دادم
شبها ك بهونه شير مى گرفت اب بهش ميدادم
كم كم شير شبو كمتر خورد تا حذفش كردم
فقط عزيزم يهويي از شير نگير
از شير گرفتن رو تو يك ماه بگير ك بچه اذيت نشه
اره من شير گاو رو تو شيشه بهش ميدادم ك بتونم جايگزين شير خودم كنم بالينكه خيلي كم مى خورد

1 Likes

اره اولش سخته بعد مى گى چه خوب شد باهم بزرگ ميشن
اذيتاشم همين چندساله بعد راحت ميشي ديگه

1 Likes

بزار دوسه ماه ديگه
از وعده روز يكى كم كن ب جاش قبل بهونه گرفتنش بهش خوراكى بده بستى ميوه پاستيل چيزايي ك دوست داره
بعد چند روز باز يك وعده كم كن

1 Likes

اره تصمیم دارم از اول پاییز بگیرمش از شیر

1 Likes

اميد ب خدا

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.