این کفش قشنگه برا باشگاه؟

گوشی دستم نبوده:expressionless::rofl:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.