این نقاشیم چطوره😑

خب الحمدلله وگرنه والا بخدا

2 Likes

آره والا:grin:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.