این میشه دو میلیون یا دویست هزار ؟ حوصله شمردن ندارم 🤣🤣

وای :joy::joy::joy::joy::joy::broken_heart::broken_heart: ممنوووون

1 Likes

اره :expressionless: اخه به مامانم دو میلیون پول دادم بهار بعد گفت پسش میده هنوز نداده گفتم شاید پول اونه

2 Likes

منو بدجور امیدوار کردی :joy::joy::joy::broken_heart:

2 Likes

نخییییییر ۲۰۰هزار تومن

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

اخی عزیزممم:joy::joy:از مامانت توقع نداشته باش بر گردونه

قشنگممم:heart_eyes::kiss:

والااا

1 Likes

دویست تومن عزیزم

۲۰۰ هزار

حوصله شمردن نداری حوصله گپ زدن و از اونجا کپی کردن اینجا گذاشتن و داری؟!:neutral_face::joy:

3 Likes

دو میلیون ریال:grin:

دویست تومن برو یه آب نبات چوبی بخر حال کن اساسی خخخ

1 Likes

نه ای خدا :sob::sob::broken_heart::broken_heart: بابام ریخته به عنوان پول ماهیانه :expressionless: مامانم باید ۱۵۰ بریزه بعد میتونم کیوسک دیزنی بخلم :rofl:

چن سالته کوشولو‌؟!:no_mouth:

1 Likes

۲۳ شما چند سالته خاله جون

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.