این ماهی کی میزائه؟

بعضیاش واقعا خیلی قشنگن

1 Likes

تازه هر بار اقدام تا7. 8 بار زایمان میکنه

باید یه اکواریوم جدا درست کنه یا ظرف زایمان
از حالا بذارتش توی اون وقتی زایمان کرد سریع اینو خارج کنه از ظرف تا بچه هاسالم بمونن

1 Likes

ای شکمو :hugs::hugs:

1 Likes

عزیزم شک میده به ماهی بچه هاش برمیگردن

آجی مواظب باش اینجور ک این پیش میره دو روز دیگ چشماتو وا کنی میبینی بالاسر تختت واستاده دستاشو بهم میماله میگ جووون بخورمت جیگر؟:woman_facepalming:t3::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

بچه هاشو میخوره :confounded:

1 Likes

آره کوچولو هستن اونم خنگه فکر میکنه غذاست

2 Likes

آفرین:joy:

1 Likes

اویییییییی:pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face:در مرز ترکیدن بیچاره…ببرش دام پزشکی:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

اره والا یه روز نوبت منم میرسه:joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.