این قسمت؛گُرز رستم🍆😂+۱۸

کوفت:joy::joy::joy::joy:
)شوخیه ها)

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:ای جان

:joy::joy::joy::joy:نگو خجالت میکشم

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::heart:
عضو جدیدی گلم ی اصل بده اشناشیم

۲۵ سالمه متاهلم ،شوهرمم ۳۲ :grin::sweat_smile:

1 Likes

نه ،آخه خیلی بچه ایم
تو چی؟

1 Likes

وایی چ قشنگ:kissing_heart::sparkling_heart:
خداحفظشون کنه

1 Likes

:heart_eyes:ان‌شاالله قسمت و روزی خودت عزیزم:two_hearts::leaves::heart:

1 Likes

فدات
:sparkling_heart::sparkling_heart:

1 Likes

نشی گلی:two_hearts::leaves:

1 Likes

با اولین فشار له شدی:rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:woman_facepalming:t3::joy::joy::joy:طفلی

این چه گرز رستمی بود هنوز گپش بسته نشد؟؟؟؟ :joy: :joy:

2 Likes

خیلی کلفته:joy::joy::joy::joy:تا ته فرو رفته

3 Likes

اره مث اینکه :grinning_face_with_smiling_eyes: :grinning_face_with_smiling_eyes: فک کنم گپشو قبل عید زدی نه؟؟؟

1 Likes

۱۰فروردین عزیزم:speak_no_evil:دلمم میخاد حالا حالاها واباشه
هنوزم با کامنتاش میخندم:joy:

1 Likes

خودتم خوشت اومده ها شیطون :grin:

1 Likes

زری من گاهی میرم از همون اول کامنتا رو میخونم :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

:joy:ای همچین

منم همینطور هنوزم خنده داره برام حرفاتون:joy::joy::joy::joy:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.