این داستان:مادر شوهر بیشعور😐😂

سلام:neutral_face::joy:فاطمه ام

2 Likes

:smiley::blush::smiling_face_with_three_hearts::blush::smiling_face_with_three_hearts::smiley:

2 Likes

ما که بعد ۱۵ سال از گل کمتر نگفتیم این عاقبتمونه خدا به دادتون برسه ب بسمه الله اینجوری باهاش حرف زدی واست جمع میکنه به وقتش من مطمئن م:rofl::rofl::rofl:

1 Likes

بزار جمع کنه تا بمیره

2 Likes

تور خدا اینجوری نگو مادر شوهر بیشعور ینی چی اخه

1 Likes

:joy:چرا؟؟

2 Likes

اصن چیز خنده داری نیس اینکه شما ب مادر شوهر آیندت بی احترامی میکنی

1 Likes

:point_up::grinning::grinning::woman_facepalming:t2:

2 Likes

من دیگه واقعا فرق نامزد و شوهر و دوس پسرو رلو این چیزارو نمیدونم :joy: هنگ کردم

1 Likes

:joy::joy::joy:بین خاستگاری و عقد و ما میگیم نامزدی:blush:
دوست پسرم ک باهم میرین بیرون چمدونم هزار تا کار میکنین
رل هم دوست‌پسر مجازی میشه

2 Likes

بین خواستگاری و عقد توی فامیل و طرف ما یه روز یا دو روزه :joy::joy::joy::joy::joy::joy:

وااااا:joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.