این بیماریه؟؟

میگم خودتو به فنا ندی

1 Likes

ماری جون من قصد بدی نداشتما یه لحظه علائم یه بیماریو خوندم استرس گرفتم فکر نکنن منظورم گپ بدی باشه

1 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:اها نه .

1 Likes

اخییی. :kiss::sweat_smile:

1 Likes

من به بازوهام دست میزنن اینطوری میشم حس خیلی بدیه دلم میخاد طرف و بزنم :neutral_face::roll_eyes:

2 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:من بدم نمیاد

نه گلم نترس عزیزم

1 Likes

ممنونممم:kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss:

1 Likes

خطرناک چرا:expressionless::expressionless::expressionless:

1 Likes

گفتم نکنه درد و مرضیه:neutral_face:

:expressionless::expressionless::expressionless::man_facepalming::man_facepalming::man_facepalming:

1 Likes

فدات :kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

نشی عروسکم:kiss:

1 Likes

مرسی.:kissing_heart::kissing_heart:
همچنین شما

1 Likes

:kiss::kiss::kiss::kiss::kiss:

1 Likes

چه کاری انجام بده تنت مورمور میشه؟ :sweat_smile: اون کاره مهمه

من وقتی از چیزی چندشم بیاد تنم مور مور میشه، وقتی سوسک می بینم

1 Likes

سلام خدانکشت:joy::joy::joy:
جووووونز بخودت:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

من خودم شبا ک بیخوابم باید یکی کف پامو اروم قلقلک بدهدبازومو دست بکشه خوابم میبره …:blush::blush::blush::blush::blush:

1 Likes

نه واکنشه بدنته
من خودم یه حرف خیلی عاشقانه یا صحنه عاشقانه ببینم که حس کنم واقعیه انگشت وسط دست راستم تیر میکشه :woman_facepalming:t2::joy:
من مریضترم اینجوری باشه :joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.