این بیماریه؟؟

من یکی موهامو نوازش کنه یا بعضی اوقات یکاری برام انجام بده تنم مورمور میشه این خطرناکه؟؟؟

5 Likes

علیک.
چی؟

4 Likes

سلام سوال پرسیدم

2 Likes

نه برا چی خطرناک باشه

3 Likes

سلام جوووون نه بیماری چیه :crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face:

4 Likes

دلیلش چیه پس؟

2 Likes

اخه چرا اینجوری میشم

3 Likes

مازنا همه همینیم هرمولها بهم میریزه بد نیست که

4 Likes

شماهم اینجوری میشید؟؟من کاااامل تا سرم تنم مورمور میشه:neutral_face:

2 Likes

یعنی لذت میبری یا بدت میاد ؟

1 Likes

واکنش بدنته دیگه.
منم شوهرم که از گردنم میبوسه تمام وجودم مور مور میشه

3 Likes

اره دیگه لدت میبرم

1 Likes

واکنش طبیعی بدنه دختر
من گاهی وقتا با آهنگ گوش دادن هم اینجوری میشم

1 Likes

حسشو دوست دارم .نمیدونم چیه:sweat_smile:

1 Likes

خب پس طبیعی گفتم مریضی چیزی نباشه

1 Likes

حالا مواظب باش :smiley::smiley::smiley:

1 Likes

نه نترس چیزی نیست گلم

1 Likes

خوشبخت بشید:kiss:

2 Likes

چراا:sweat_smile:

1 Likes

استرس داشت منو میکشت

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.