اینوحتماببینید😂🤦‍♀️

چرا بقیشو نشون نداد:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

1 Likes

همینقدربود:woman_shrugging:

1 Likes

@Rahaaa بیا ببین چی اوردم:joy::raising_hand_woman:

1 Likes

@Elahe_az

@Yeganeh

هممون یه لک لک داریم تو خونه :rofl:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::+1::+1::+1::+1:

1 Likes

بخدا وقتی دیدمش با اون صدای کلفتش مردم از خنده:rofl::rofl:

1 Likes

:joy::joy::joy:اره منم خیلی باحال بود

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl: چه خفن

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.