اینوحتماببینید😂🤦‍♀️

https://www.instagram.com/p/CPyYz93oog3/?utm_medium=copy_link

14 Likes

یا علللییی:joy::joy::joy::joy::joy:

3 Likes

داستان اصلیش اینه:joy::joy::woman_facepalming:

3 Likes

@Zrim77
@Trnee
@Rahaaa

2 Likes

:grin::grin::grin::grin:

1 Likes

من نتونستم تا ته ببینم اینستا ندارم

2 Likes

منم نتونستم‌ تا ته ببینم

3 Likes

تاته نداره همونقدری ک دیدین همونقدره:woman_shrugging:

1 Likes

:woman_shrugging::thinking:

اهاااا‌

1 Likes

من تا اونجا دیدم ک چراغ قرمز گذاشت و رفت ب سمت زنه

1 Likes

خب تاهمونجابود

1 Likes

عه من فک کردم ادامه داره

1 Likes

عرررررر برا من باز نشد:pleading_face::broken_heart:

1 Likes

عه:neutral_face::confused:

1 Likes

با لک لک:rofl:

1 Likes

:joy::woman_facepalming:

1 Likes

خاعککک

1 Likes

:neutral_face::neutral_face:‌‌‌

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.