اینم رفت شمال😂😁

بریم :grin:

2 Likes

منم یه سفر لازمم
امام رضای خونم اومده پایین
همسرم گیر داده بریم کیش:face_with_head_bandage:
هنوز بلاتکلیفیم

2 Likes

حالا کیش که تو اولویته رو برو ان شالله مشهدم میری:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

من ساکمو بستم:joy::grin:

2 Likes

آره باید دم شوهر رو داشت:grinning_face_with_smiling_eyes:
مشهد احتمالا با مامانم میرم دوتایی

1 Likes

آماده باش خبرمیدم :grin:

1 Likes

معلوم نیست دوتاییمون چی کشیدیم :grin::grin:
باچه عشقم:heart_eyes:

1 Likes

برو بسلامت عزیزم خوش بگذره:hugs::heart_eyes:

1 Likes

فداااات مهربونم:heart:

1 Likes

شب یا فردا صبح میخایم بریم آماده باش :grin:

1 Likes

عه من الان آن شدم قبول نیست نامرد تو رفتی:joy::grin::expressionless:

1 Likes

اره دیر اومدی:grin:
دفعه بعد

1 Likes

من سرگرم بچه داریم دیر به دیر میام:joy::heart_eyes:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.