اینم رفت شمال😂😁


اینم گفت بزار از قافله عقب نمونم…
والا هرچی استوری و وضعیت باز میکنیم همش از شماله:joy::grin:

31 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:من همش غر میزنم شوهرم ببین فلانی رفته

2 Likes

منم دلم لک زده:joy::joy:ولی امسال بچه کوچیک دارم سال دیگه تلافی میکنم:smiling_imp:

2 Likes

پا داریم تو خونه یخ میزنیم ملت چجور رفتن شمال

3 Likes

مست میکنن گرم میشه:joy_cat:

2 Likes

نترس بعد که اومدن همشون اینجورین:joy::sneezing_face::face_with_head_bandage::face_with_thermometer: :sleepy:

3 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

16338695917674290550960955578082
من پتو پیچیدم ب خودم

4 Likes

اینم وضعیت منه:grin::grin:
خوشبختم:joy::stuck_out_tongue_closed_eyes:
![Screenshot_20211010-161307|281x500](upload://rrntzlKks78hzxrweCHd5ZzH4

1 Likes

همه واسه تعطیلات میرن شمال ، شمالیا واسه تعطیلات کجا میرن؟

1 Likes

ما جا موندیم فقد:expressionless:

1 Likes

واقعا همه رفتن منم میخام برم :grin:

1 Likes

مشهد :grin:

2 Likes

من الان تو وضعیت توام پس که سرده اینجا

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

بعد میگن کرونا زیاد شد:neutral_face:

1 Likes

میرن جنوب:rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

خوشبختم:expressionless::rofl:

1 Likes

بزن که بریم :grin::grin::grin:

1 Likes

دقیقااا:expressionless::expressionless::expressionless:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.