اینم خیلی خیلی خوب بود 😂😂😂😂😂😂😂


:joy::rofl::rofl::rofl::joy:

20 Likes

گل کجاشون میذارن

1 Likes

استیکر گله :grin:

1 Likes

استفاده نکردم نمیدونستم اگه گل دیدم دیگه متوجه میشم علتش چیه :joy::joy:

1 Likes

:grin::grin::grin::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand:

استیکر گله خواهر

:joy::joy::joy::joy::joy: اره فهميدم عالى بود

1 Likes

برا زمانی که عکس میفرستن برا دوز پسرشون یرا اینکه خط سینه معلومه نشه اش استیکر قلب و گل میزارن

1 Likes

خداروشکر یکی بالاخره متوجه شد
:cry::grin:

1 Likes

اره :joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

واای نکنین این کارو بامن. من دیگه امیدی به زندگی ندارم حتی مال این مرغه هم از مال من بزرگتره:sob::sob::sob::sob:

5 Likes

بیا باهم بریم یه گوشه بشینیم 🥲

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

درد:rofl:

1 Likes

چرا این مرغه اینجوریه اع:rofl::expressionless:

1 Likes

چه ملوس بود:roll_eyes::joy::joy::joy::smiley:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.