اینم از شوری و ترشی من بعد از چهل روز

نمیدونم نرم میشه طعم بدی می‌گیره

1 Likes

حتما میپزیش؟؟من چهل روز بدون پخت درست شد

1 Likes

نه نمی پزم،موادش خام هست ،ولی باز خراب میشه

1 Likes

عجیبهه در طول دوره هی باز و بستش میکنی؟

1 Likes

نه اصلا،زودترازیه ماه سراغش نمیرم

1 Likes

پس خیلی عجیبه شانص نداری با ترشی:smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

آره،ترشی هام خوب میشه،این شورنمیدونم چرا اینجوریه

1 Likes

من قشنگ پا پلاستیک کیپش میکنم بعد درو میبندم خیلی میترسم خراب شه ک خداورشکر خراب نشد

1 Likes

شاید ازمن درش خوب کیپ نیست،من پلاستیک نمی بندم

1 Likes

ارره پس

1 Likes

من که ریختم سر چار روز دارن میارن میخورن.به جا افتادن نمیرسه.

1 Likes

نوش جونتون
منم دلم میییخااااد:tired_face:

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::sneezing_face::sneezing_face:

1 Likes

فداتشممم:broken_heart::sleepy:

1 Likes

ناراحت نباش گلم:slightly_smiling_face::kissing_heart:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.