اینستاگرام فیلتر شد.........

تبریز هم اوضاع خرابه

1 Likes

آره دیدم تو اینستا

1 Likes

خدا بخیر کنه کردستان خیلی وضع خرابه،من سنندجم الان ۵ روزه تظاهراته

2 Likes

همه جا همینه

1 Likes

کاری ازم بر نمیاد فقط دعا میکنم این همه تلاش تمر بخش باشه

2 Likes

الهی آمین

2 Likes

ای بابا ازدست اینا فقط اینستا نیست هیچی کارنمیکنه

1 Likes

من با فیلتر شکن میتونم اینستا برم

1 Likes

ولی واتساپ قطعه

برای من با هیچی نمیشه

1 Likes

جدا بچه کدوم منطقس

1 Likes

نمیدونم فقط میدونم یه دختر تو تظاهرات کشتن

1 Likes

خدا ازشون نگزره
اینجا مامورا با لباس شخصی ریختن تو یه اتوبوس و زن و دخترارو‌ در حد مرگ زدن

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.