اینجانب بی بی چک زدم

روز 11 آمپول ام هست.
1 ساعت پیش تست زدم نه هاله انداخت ن چیزی کامل منفی ‌شد :grimacing:
عجب

4 Likes

ممکن بعدا مثبت شه عاقا

زود زدی

1 Likes

زود زدی
حداقل صبح میزدی

1 Likes

:unamused: هوف چیکار کنم

خلاصه منفی شد :triumph:

1 Likes

حداقل ۱۴ روز باید بگذره تا نشون بده
صب کن بعد موعدت بزن

1 Likes

آخه گفتن اثر آمپول میمونه و… گفتم ی زیر هاله بزنه من ذوق کنم
اونم نزد نامرد

1 Likes

انشالله مثبت واقعی میشه حسابی ذوق میکنی

1 Likes

هعی خدا
از این شانس ها ندارم :sleepy:

1 Likes

بگو میشه تا بشه
قانون جذب

1 Likes

:star_struck: درست روز 15 بی بی چک ام مثبت هوقزنو میشه

منم سه چار بار بیبی زدم منفی فقط دیدم

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.