اینترنت رایگان ده گیگ

از بانی بپرس:grin::grin:

1 Likes

نیس ک

1 Likes

چرا واسه من نمیادددددد اصلا نمیشه شمارشو گرفتتت

1 Likes

دوشنبه‌ سوری دیگه ستاره صد ستاره شصت و چهار مربع

3 Likes

الان میاد

بزن گوگل فک کنم اینرانسلم داشته باشه

1 Likes

فکر کنم اون یه پیز دیگه ست
این 3 روزه ست اونی ک من و تو گرفتیم 1 روزه ست :persevere:منم موندم این 10 گیگ رو چجوری بگیرم:face_with_head_bandage::face_with_thermometer:

2 Likes

اهاننن

1 Likes

لهان

منم دوگیگ گرفتم با گوشی ننم تا چهارشنبه:joy::joy::joy::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

آهان …من فکرد اون یکی گپ تگم کردی :joy:

1 Likes

به یهدخطم ۲ گیگ واسه اون یکی خطم ۱۰ گیگ داد:sunglasses::+1::joy:

1 Likes

چرا یکی پاسخگو نیست منم 10 گیگ میخوام:expressionless:

:grin:
کدوم یکی

1 Likes

خوشبحالت حسودیم شدد:joy::heart_eyes:

1 Likes

اقا شانسیه

1 Likes

ببین این ده گیگ شانسیه

1 Likes

برا من ۵ گیگ داد
100#64

من نتم زیاده ۱۲ گرگ که تازه دادن ۶ گبگ صبحانه دارم که فقط ۱۰ روز مونده ۳ گیگم از این ور دارم که اونم ۱۰روز پونده تموم شه:joy:بعد این ۱۰ روزا بیا حالمو بپرس

1 Likes

ا

اون عکسه رو ک یکی گذاشته ببینین اون دوشنبه سوری نیست دوشنبه سوری 1 روزه ست
اون ده گیگه 3 روزه ست

4 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.