ایرانی نیستی اگه ...🤣🤣😎😎


ایرانی نیستی اگه با همچنین صحنه ای رو به رو نشده باشی :joy:

22 Likes

عاشق این آقاهم من:heart_eyes::grin:

6 Likes


بهش گفتن با مثلا جمله بساز:joy:

18 Likes

:rofl::rofl::rofl::clap:t2:

1 Likes

شاید باورت نشه تو سه تا گروه خونوادگی عضوم هر ستاشونم اینطوریه :joy::joy::joy::joy::joy:

4 Likes

:joy::joy::joy:
اتفاقا اون روز دخترم باید با مثلا جمله میساخت اینو گفت ترکیده بودم تازه میگفت مگه نمیشه بنویسم:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

7 Likes


16 Likes

:ok_hand:t2::ok_hand:t2::rofl::rofl:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

2 Likes

:grin::grin::grin::heart::heart:

1 Likes


IMG_20211125_140754_570

18 Likes

وااای سلطان اغلوم :rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

خیلی باحال بود

1 Likes


ایرانی نیستی اگه اینو تجربه نکرده باشب

10 Likes


خاطراتتون زنده شد

14 Likes

اصلا در گروه فامیل عضو نیستم

4 Likes

منم‌همینطور

3 Likes

:rofl::rofl::rofl::ok_hand:t2::ok_hand:t2::ok_hand:t2:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::ok_hand:t2:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.