ایده ی لباس شیک برای عید......

خانومامن براعیدمیخوام خودم لباس بدوزم ،پارچه دارم امانمیدونم چه مدلی بدوزم خوشگل بشه…:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

5 Likes

میتونی شومیز بدوزی

1 Likes

مانتو ؟

1 Likes

مانتو کتی

1 Likes

سلام:heart::heart::heart::heart:

1 Likes

بلوز ،وتونیک میخوام بدوزم ،اگه عکس خوشگل دارین برام بفرستین سلیقه دوستاموببینم:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

شما خیاط هستین یا دلی میدوزین

1 Likes

4 Likes

4 Likes

سلام عزیزم

1 Likes

یه دوره سه ماهه رفتم ،خیلی سال پیش ،بعدازدواجم خیاطی رو شروع کردم هرچی یادگرفته بودم انجام دادم وهرچی بلدنبودم باتمرین یادگرفتم

2 Likes

ممنونم:heart::heart::heart::heart:

1 Likes

ممنون:heart::heart::heart::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::heart::heart:

1 Likes

منم میخام مانتو بدوزم واسه خودم هنوز دنبال طرح ومدلش نگشتم

1 Likes

آفرین به این پشت کار

1 Likes

مرسی:rose::rose::rose::heart::heart::heart::heart:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.