ایده دلبری

خب خب جونم بگه برات:joy:
کفی کردن موقع ظرف شستن رقص های باچاتا وسالسا وتانگو:joy:توورک دنس کیزومبا
وقتایی که خواب بودگاهی آرایشش میکردم لاک زدن ناخناش:joy:
اون برام لاک میزنه:heart_eyes:
کشتی گرفتن گازگرفتن کشیدن موهای دستش شوهرم کشتی گیرقشنگ فیتیله پیچ میکنه برااین ازگازوکشیدن موی دستش بایداستفاده کرد:joy:

1 Likes

باهم آشپزی میکنیم
باهم پازل درست میکنیم پازل های سفارشی تصویرخودمونم گاهی درست میکنیم
3تایی شعرمیخونیم
کشتی میگیریم:facepunch:t2:
یه تخته گچی پشت درداریم هرروزصبح یه متن یاجمله ازتموم قلبمون براهم می‌نویسیم منوهمسرم
سعی کردیم اولین های زندگیمون رویادمون باشه بهم یاداورکنیم وان روزوجشن خونوادگی کوچیک بگیریم

1 Likes

بعضی ازاولین هارومیگم
اولین باری که به اسم همسرم میم مالکیت دادم
اولین باری که همسرم بهم میم مالکیت داد
اولین باری که تووات تصویری صحبت کردیم
اولین باری که به صورت جدی برااشنایی بیشتربه ابرازکردیم

1 Likes

ببین عزیزم
دلبری اصولاً باس ذاتی باشه :sunglasses::grimacing:

1 Likes

توذات همه خانوما دلبری هست:stuck_out_tongue_winking_eye:

1 Likes

:grin::grin::grin:
دقیقا

1 Likes

دزدوپلیس بازی میکنیم:joy:
گل یاپوچ تیمی وهرکی بردبایدبه طرف مقابل بگه یه کاری براش کنن حالایابوس بغل البته ماجلوبچه ازبوس وبغل فراترنمیریم:joy:
پی اس:joy::stuck_out_tongue_winking_eye:
یه میکروفن اسباب بازی با پایه داره پسرم کنسرت درخانه برگزارمیکنیم:joy:
شمام بگید کاراتون منم یادم بیادبازمیگم براتون

محل کارمون براهمسرم توظرفی آجیل میوه میریزم روش یه جمله عشقولانه مینوسم میزارم توکیفش:heart_eyes:
یاخودم میبرم میدم بهش:heart_eyes:
بین کارتایم استراحت دراتاق کارهمسریادراتاق من به سرمیبریم:heart_eyes::see_no_evil:

بچمونو تاحدامکان جایی تنهانمیزاریم
اماگاهی غروب هاعصرونه میریم پارک هم بچم بازی میکنه هم منوهمسرم صحبتای عشقولانه میکنیم اون تایم:heart_eyes:

آیدیشو عوض نکرده لغو کاربری شده

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.