اگه چراغ جادو مال شما بود

اگه چراغ جادو رو داشتی و فقط میتونستی یه آرزو کنی ازش چی میخواستی

خوشبختیم کنار همسرم و نی نیم

ایشالله که بهش میرسی

1 Likes

اينکه طعم خوشبختي و راحتي رو بچشم :pensive:

الهی آمین

اینگه زندگی خوب و راحتی داشته باشیم غصه هیچی نخوریم هر چی دلمون میخواد داشته باشیم خوشبخت باشیم

ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺩﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ:
“ﺧﺪﺍ ﻫــســــــــــت”
ﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻧﻪ ﺩﻩ ﺑﺎﺭ … ﮐﻪ ﺻﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
" ﺧﺪﺍ ﻫــســــــــــت "
ﺳﺮ ﺁﻥ ﺳﻔﺮﻩ ی ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﯾﺘﯿﻢ ﺍﺳﺖ
" ﺧﺪﺍ ﻫـســــــــــت "
ﭘﺸﺖ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﮔﻠﯽ ﭘﯿﺮﺯﻧﯽ ﮔﻔﺖ :
" ﺧﺪﺍ ﻫـســــــــــت "
ﺁﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻪیﺧﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﻬﺎ ، ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮﻭ ﺑﺮﺩ ﻭ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :
" ﺧﺪﺍ ﻫـســــــــــت "
ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺭﻓﺖ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﺨﺘﻪ …!
ﮔﻮﺷﻪ ﺗﯿﺮﻩ آن ﺗﺨﺘﻪ ﻧﻮﺷﺖ :
ﺩﺭ ﺩﻝ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ ﺩﺭﺩ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﯾﺎﺩ
" ﺧﺪﺍ ﻫـســـــــت

2 Likes

من آرزو میکردم کت جادویی رو داشتم و پرواز میکردم شبا همه اونا که نیاز دارن کمک میکردم .عین یه کارتون پرواز میکرد و از زندگی ادنا خبر دار میشد

برگشتن ب گذشته هیچوقت ازدواج نمیکردم

فقط همین؟:thinking:

فکر کن یه آرزوی محال و دست نیافتنی

ارزوهای محال زیاد دارم.من پرواز کردن خیلی دوس دارم ارزومه یه روز پرواز کنم

اگه چراغ جادو مال من بود آرزو می کردم یه چراغ جادو داشته باشم

1 Likes

چراغ که داری

نکنه یه چراغ میخواستی که صدتا ارزو براورده کنه😁

1 Likes

منم دائما همينو ميگم :pensive:

آخه گفتین فقط یه آرزو رو برآورده می کنه. من یه چراغ جادوی همیشگی آرزو می کردم که همیشه بتونه آرزوهامو برآورده کنه

2 Likes

خانم حکيمي خب دارين پ چرا باز دوباره ارزوشو ميکنين؟:smiley:

ایییییی زرنگ خانم

ن دیگه فقط یه ارزو

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.