اگه نمیترسیدی چیکار میکردی؟🤔😂

خودم ماشین پلیس میدزدیدم،
یااگرهم میدونستم اخرین روز زندگیمه قطعااینکارومیکردم:joy::oncoming_police_car:

5 Likes

من ی نفرو میکشتم خیلیا رو راحت میکردم

13 Likes

والبته خیلیارم ناراحت میکردی:grin:

4 Likes

نسبت اونایی که خوشحال میشن به اونایی که ناراحت میشن خییییلی بیشتره خیییییلی

9 Likes

بانک مرکزی رو پولاشو میدزدیدم

6 Likes

خیلی کارها که دوست داشتم انجام میدادم مثلاً فرار از منزل :joy::joy:( شوخی کردم ولی واقعا ترس نداشتن هم خیلی خوبه )

3 Likes

بعدشم تااخرعمرت اب خنک میخوردی:joy:

1 Likes

منم همینطور - خیلیا از شرش خلاص میشن

1 Likes

اره خیلی:joy:

1 Likes

اگه نمیترسیدم هرموقه ازشب دلم میخواست میرفتم بیرون:expressionless::expressionless:

6 Likes

بانک مرکزی خالیه، پولا تو خونه آقایون و آقازاده هاست

به کاهدون زدی :sweat_smile: :sweat_smile:

7 Likes

من از هیچی نمیترسم :face_with_hand_over_mouth: شما یچیزی بهم بگین ببینم میترسم انجام بدم یانه:thinking:

1 Likes

سلام پسرم عاشق پلیسه. 4 سالو نیمشه. هربار از ماشین پلیس رد میشیم داد میزنه ماشین پلیییس :smile:
ی بار ب باباش گفتم ماشینتو بفروش بجاش ماشین پلیس بگیری…خیلی دوست داره جوری ک اسباب بازیاش ماشین پلیسن. چند تاپیرهن هم داره ازنوع پلیس :smile:

4 Likes

ای جانم چه بامزه :smiling_face_with_three_hearts::kissing_closed_eyes::heart_eyes:

3 Likes

:joy::joy::ok_hand:t2::ok_hand:t2:

1 Likes

بالاخره هرکسی از یچی میترسه دیگه
الان این حرفومیزنی موقع عملش میترسی:grin:

3 Likes

اره تو گوشیم پره ازبازی ماشین پلیس گذاشته

3 Likes

عزیزم:smile::heart_eyes:خداحفظش کنه

2 Likes

مرسی گلم :kiss:

2 Likes

منم دوس داشتم یه نفرواززندگیم واقعا حذفش میکردم خودم میکشتمش عوض کارای که کرده بود:sunglasses:
ولی الان فکرمیکنم میبینم ن ارزش نداره دستم ب خون کثیفش آلوده بشه

ولی درکل ادم نترسی هستم هرکاری بخام میکنم

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.