اگه میشد...😉😕

اگه میشد ذهن ادماروبخونی چقدر خوب بود فکرشو بکن دوست داشتی ذهن کیوبخوونی

10 Likes

مادرشوهره عوضیمو

5 Likes

خاک بر سرش

5 Likes

مامانِ بابام زنیکه

5 Likes

شوهرمو

3 Likes

آره خوب میشد ذهن دشمنام رو :grimacing:

3 Likes

ذهن بابامو بخورم :fork_and_knife:

3 Likes

شوهر عزیزم:smirk:

2 Likes

آدمای موفق و مشهور تو زمینه کاری خودم

3 Likes

یکی از دوستامو خیلی دلم میخواست میتونستم ذهنشو بخونم. چون اصلا ی سری از حرفاشو نمیگفت خیلی کنجکاو بودم ببینم تو ذهنش چی میگذره:grin:

2 Likes

ذهن دخترامو… به نظرم خیلی دنیای قشنگی دارن… دوس دارم برم قاطی ذهنشون بشم و لذت ببرم… بجز این دو تا دلم نمیخواد ذهن کسی رو بخونم چون میدونم اذیت میشم

3 Likes

ایول. خوشم اومد:+1:

3 Likes

ذهن همه رو

1 Likes

اره دقیقا منم همینطور:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:دوس دارم ذهن بچه هامو بخونم …ادمای اطرافم رو اصلا چون ناخونده هم میدونم چی تو مخ نداشته شون میگذره

3 Likes

شوهرم

2 Likes

اره والا… :grin::grin::grin:

1 Likes

من دوست نداشتم بتونم فکر کسی بخونم
چون دیگه برقراری رابطه با اون شخص و حفظ ظاهر،سخت میشه

1 Likes

ذهن یک عالم بخونم ک چطور با اون دنیا ارتباط برقرار میکنه

1 Likes

دوس پسرمو ، البته انقد مرموزه فک نکنم تو ذهنشم چیز خاصی باشه :neutral_face:

2 Likes

نامزدمو

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.