اگه میترسی نیا👊

من حس میکنم جن تو اتاقمه
چیکار کنم
دعا بگیرم؟
چ کنم

8 Likes

تو خونه منم هست مستاجرام دیدنش

3 Likes

عکس بده

3 Likes

جن کجا بود دختر

حس ترسیه که همراهته

3 Likes

عکس چیه اخه:neutral_face:

3 Likes

چیکار میکنه مثلا؟اذیتشون میکنه یاچی؟

3 Likes

حس ترس نیس یچیزایی تو زندگیم جدیدا ک نرمال نیس

2 Likes

واسه شوخی گفتم

آخه گفتی تو اتاقمه. خخخ

2 Likes

چیزام گم میشن تا روم برمیگردونم سر همون جای قبلین
یبارم ی صدای خنده بد اومد تو گوشم

2 Likes

خونم تازه ساخته من خودم دوماه توش بودم ندیدم بعد بخاطر شغل شوهرم اومدیم تو ی شهر دیگه خونمون رادادیم مستاجر الان سه چهارتا مستاجر اومدن توش همش گفتن یه مرد سیاه توخونه اذیتمون میکنه البته فقط زنها میگن میبینم مردا ندیدن

5 Likes

باید چیکا کرد

3 Likes

مرد سیاه مثل دود؟

2 Likes

ای بابا :scream:

3 Likes

داره قلبم میاد تو دهنم:neutral_face::joy:داداشم میگفت نترسیا اما من تو اتاقت چندبار یچیز سیاه دیدم میره میاد

4 Likes

والا الان ی مستاجری دوسه ماهه اومد توش فعلا ک نگفت دیدم ما رفتیم دعا گرفتیم گذاشتیم تو خونه خدا کنه بره خیلی غصه خونمو میخورم

5 Likes

داداشا معمولا کرم میریزن :joy:

3 Likes

مستاجر اولی میگفت تنهاست ولی بعدی میگفت ی بچه کوچکی هم همراهشه

3 Likes

:pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face: من باغم دیشب صداهای عجیب میومد بعد یکی بابا مو صدا میزد

3 Likes

هفت روز پشت سر هم تو خونتون اسفند دود کن میره همین ملای ک ما رفتیم پیشش گفت

4 Likes

تروخدا حالا میخوای چیکار کنی

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.