اگه مشکلی ندارین بیاین

خانوما من چن روزه احساس میکنم لچه خودشو قلمبه میکنه وقتی میایستم پایین شکمم حس میکنم از تو یچی گرد شده و حس میکنم بچه اومده یگم پایین چجور بگم پایینم سفت میشه بعد یک هفته پیش رابطه داشتم شوهرم میگفت اونجات انگار باد کرده چاق شده میگم بچع که تیومده تو لگن خیلی میترسم شنبه میرم دکتر انشالله میرم دسشوییم برمیگردم حس میکنم یه جسم سنگین رو مثانمه قلمبه میشه هی حرکاتشم حرکت داره ولس اونقدرا قوی نیست بعضی وقتا از رو لباسم نشخصه ولی بعضی وقتام خیلی کم

1 Likes

علایم اومدن بچه تو لگن چیه

1 Likes

چند هفته ای؟
عزیزم شما گروه یا گپ مامانای باردار هم ماه خودت نداری ؟ ازشون بپرسی؟ اخه بارداریتون برابره و میشه سوالاتتون رو از هم بپرسین

من خودم بارداریم با بچه ها اینگاه گروه داشتیم از هم میپرسیدیم

2 Likes

۲۸ چرا داریم

2 Likes

هفته ات اونقدر نیس که بچه وزن اضافه کن که سنگین باشه
از اول بارداریت احساس رو مثانه نداشتی. ؟ بعضی بچه ها صتف انگار رو مثانه نشستن

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.