اگه دیدی😔🥺

ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﻭ ﻣﮑﺚ
ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﺑﺪﻭﻥ ؛ " ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻪ "…
ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺍﺻﻼ ﺍﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﻤﯿﺎﺩ ، ﺑﺪﻭﻥ
ﺧﯿﻠﯽ " ﺗﻮو ﺩﺍﺭﻩ "…

ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ، ﺑﺪﻭﻥ " خییییییلی ﺯﺧﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ "…
ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ هممممه ﭼﯿﺰ ﺑﯽ ﺗﻮجهه ، ﺑﺪﻭﻥ
" ﺯﻣﺎﻧﯽ ، ﺯﯾﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺪ ، ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻩ "…

ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ توو ﺍﺣﻮﺍﻝ ﭘﺮﺳﯽ، ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻪ: ﺷُﮑـــﺮ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ، ﺑﺪﻭﻥ " ﺩوﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻪ ، ﻧﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺑﻪ ﻧﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺵ "…

ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﺑﺪﻭﻥ " ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ ، ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ "…

ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺁﻫﻨﮓ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﺑﺪﻭﻥ
" ﺩﺭﺩﻫﺎﺷﻮ ، ﺧـیـﻠﯿﻬﺎ نمی فهمن "…

ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺍﺯ ﺩﯾﺪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﺑﺪﻭﻥ " ﺍﺯ ﺧـیلیا ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ "…
اگه ديدى کسى زياد ميخوابه
بدون “خيلى تنهاست”…

ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ، ﻭﻟـﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ…:pensive::rose:

14 Likes

آخ ک دقیقا همینه:slight_smile:

3 Likes

کاش مردا اینارو میفهمیدن:sweat_smile:

3 Likes

کم پیدایی زهرا جون

خوبی؟ نی نی خوبه؟

رفتی تو هشت ماه؟

1 Likes

:cupid::leaves::cupid::leaves:

1 Likes

اره دقیقا :confused:بهشون ک بگی میگن غر زدن…نگی میگن چرا توخودتی

1 Likes

توخوبی فداتشم

1 Likes

خدا رو شکر، همیشه خوب و خوش باشی

یکی از دوستان میگفت سرکار میری؟ تو این اوضاع کرونایی سر چه کاری میری، باردار هم هستی

خیلی مراقب خودت باش

1 Likes

خدا نکنه زهرای مهربونم، تو خوب باشی منم خوبم نازنینم :kissing_heart:

1 Likes

:woman_facepalming:t2: آرتين هميشه بعد نيم ساعت ميگه خانوم من چرا انقد ساكتى ؟

1 Likes

باز خوبه میفمه ساکتی :joy::confused:من خیلی پرحرفم میدونه ساکت باشم ناراحتم ولی چیزی نمیگ مجبورمیشم خودم شروع کنم ب حرف زدن

1 Likes

:cupid::leaves::cupid::leaves:

1 Likes

کاش مردا بفهمن:joy:

1 Likes

:woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::sweat_smile:

1 Likes

الهی شکر گلم الهی همیشه خوب باشی:sparkling_heart::leaves::kiss:

1 Likes

خوبه باز تو خونه ای، کم خونی بخاطره کمبود آهن هست، فولیک اسید مصرف میکنی؟

1 Likes

فدای مهربونیات گلم، تو هم خوب و خوش و سلامت باشی :rose::heart::heart:

1 Likes

:pleading_face:

:cupid::leaves::cupid::leaves:

1 Likes

طبق دستور پزشکت مصرف کن، زیادی و بیش از حد مصرف نکن

این 12 هفته باقی مونده هم به سلامتی سپری بشه و زایمان راحتی داشته باشی :heart::heart:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.