اگه اونیکه میخادت بهت بگه....

اگه اونیکه میخادت بهت بگه من هیچ عشق و حسی بهت ندارم و حالم از ریختت بهم میخوره…
توهمیشه مرد بودی و گند اخلاق و…
تهشم بگه بخاطر این میخام باهات ازدواج کنم که نری با یکی دیگ ازدواج کنی…
باهاش میموندین؟؟

31 Likes

خب پس چرا میخواد باهات ازدواج کنه اگه حالش ازت بهم میخوره

7 Likes

شایدواقعامشکل‌ازمن باشه یه خورده مینشستم به خودموکارام فک میکردم اگه دیدم واقعامشکل ازمنه خودمواصلاح میکنم اخرشم این حرفوبهت زده دوست داره میگه میخوام‌ماله کس دیگه نشی اینوگفت شایدبه خودت بیای

3 Likes

میگه نمیخام مال یکی دیگ بشی و با کس دیگ ازدواج کنی.

5 Likes

شعر گفته. دوستت داره ک میخواد باهات ازدواج کنه

3 Likes

من دلم شکسته…
نمیتونم بهش محبتی کنم…
وقتی میاد میگه از محبتات و عشقت دیگ ذوق نمیکنم وقتی میگم علی۹۷/۸/۱۱اولینبار حرف زدیم میگه اه اه تف به اون روز…
وقتی همش کاری میکنه بدونم هیچ عشقی نیس
چطور محبت کنم؟؟؟
محبتم کنم مثل سنگه و براش فرقی نداره حتی دیشب بهم گف محبت نکنی سر سنگین تره.

4 Likes

خیلی حرفا زد دیشب…
کاملا مطمئنم نمیخادم…
منم اولا بخاطر اینکه ولش کنم و بره با یکی دیگ باشه ولش نمیکردم…ولی الان میگم این موندنش هیچ ارزشی نداره.

3 Likes

عزیزم تو مجبور نیستی همچین زندگیو انتخاب کنی چقدرم پروعه بگو راه بازه بفرما برو

3 Likes

بهم میگه لیلا من بیشتر از سرتم.

4 Likes

اوااا این چ حرفایه میزنه بنظر جدی باش و ولش کن سیمکارتمم عوض کن

2 Likes

چرا ولش نمیکنی بره دیگه. چ پروعه اینحرفارو زده توام یجوری بزندش ت دیوار نفهمه از کجا خورد

1 Likes

ب اون چه:neutral_face::smirk:

1 Likes

ی روزی این کارم میکنم.
خودش که میگه زمان لازمه تا تمومشه…
راستم میگه زمان باعث شده الان دیگ دلتنگش نمیشم و …

3 Likes

اگه جدی حرف میزنه و شرایط عادی هس نه دعوا دیگه اسمشم نمیاوردم
این ک گفته میخوام باهات ازدواج کنم ک دست دیگری بهت نرسه یکم وحشتناکه انگار ک میخواد اذیتت کنه خوشی نبینی بردش بشی
ولی اگه تو دعواس یا برا حرص دادنت باید خودت فکر کنی بهش

2 Likes

لیلا ناراحت نشو ولی حقته :woman_shrugging:t2:
وقتی خودت برا خودت ارزش و احترام قائل نیستی ب خودش اجازه میده همه چی میگه
هرچی بگه هر کار بکنه دو روز بعد میری می‌چسبی در کونش
اینم نتیجه ش…

11 Likes

زر زده ،دوست داره ولی غرور داره بگه،البته شایدم یه سری اخلاقای شما اذیتش میکنه

1 Likes

آره زمان لازمه تا خوب عشق و حالش باهات بکنه بعد بگه من دختر آفتاب مهتاب میگیرم،

2 Likes

خیر نمیموندم
وقتی هیچ احترامی بینمون نیست
چرا باید به اون رابطه ادامه داد؟
الویت من تو رابطه احترامه متقابله

4 Likes

یجوری حق به جانب حرف میزنه…
همه غرور و اعتماد بنفسم میشکنه.

1 Likes

واقعا حرف بدیه و آدم دلش میشکنه نمیدونم میتونم همچن آدمی و ببخشم یا ن؟
ولی از یه جهتم اگ دوس نداش چرا میگه نمیخام مال یکی دیگ بشی؟

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.