اگر یکی به شوهرتون بگه جان...

نه نترس از هرچی بترسی سرت میاد تو که همیشه پیشش نیستی پس فکر بد به دلت راه نده
خودت انقدر محبت کن که محبت دیگری دلشو نبره

1 Likes

اگه مثل بانی حساس بودن همه ناراحت شدن:joy::joy::joy:

2 Likes

والا منم گاهی از دهنم میپره میگم جان چه اشکالی داره حالا بگه چی میشه؟

1 Likes

هااا خب شده همه چی ب شخممه وگرنه الان عداب وجدان میگرفتم

2 Likes

پس ناراحت باش

3 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

:face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth:

2 Likes

خوب شد اینهمه توضیح دادم که این چیزی که شما میگید با اون چیزی که من دارم میگم یک چیز دیگست باز حرف خودتون رو میزنید
من دیگه مغزم نمی کشه اینقدر توضیح بدم که چی شده

2 Likes

بانی جان ببخشید ولی گپ قبلیت دوستان خوب راهنماییت کردن بازهم هی میگفتی منظورت یه چیز دیگس آخرش نفهمیدیم تو گپهایی که میزنی منظورت چیه:confused::confused::confused:

1 Likes

زیادی حساس شدی فکرتو درگیرنکن

1 Likes

اگر مرد باشه ک قطعا مشکل ندارم … اما اگر زن باشه با ناز عشوه بگه من اونجا باشم بهش میگم جونت در بیاد ایشالا

2 Likes

ببین من از لهجه های مختلف زیاد سر در نمیارم… اما دیدم بعضی خانوما ک جلو مردا خعلی عشوه میان خعلی هم مصنوعی هستن

2 Likes

متوجه شدیم منظورت چیه :joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

من تو دلم ناراحت میشم ولی می‌دونم عمدی نیست :sweat_smile:

خودمم تا حالا پیش اومده از دهنم در بره

1 Likes

خب مدل حرف زدنشه
چی کنه؟ من یه بار تو خیابون میرفتم کلیدم افتاد متوجه نشدم یه پسری پشت سرم بود کلیدو برداشت صدام کرد ک خانوم خانوم منم خیلی ریلکس برگشتم گفتم جانم؟ گفت کلیدتون افتاد منم گرفتم تشکر کردم و رفتم :neutral_face:
الان پسره باید هوایی میشد ک بهش گفتم جانم؟ یا اطرافیان میگفتن ایح ایح ایکبیری ب پسره گفت جانم؟ :neutral_face: اون گفته تموم شده رفته شما بیخود زومی روش

1 Likes

ن. بابا ناراحتی نداره بعضیا از رو عادت میگن
بیخیال

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.