اين ماهم نشد 💔

الهی امین :sob::sob::sob:

1 Likes

ان شالله به زودي مامان ميشي عزيزم:white_heart:

1 Likes

دور از جون عزيزم خداحفظتون كنه ممنونم :pray:t2::kissing_heart:

به اميد خدا به زودي :pray:t2::pray:t2::pray:t2:

1 Likes

خدا از زبونت بشنوه :cry::cry:

1 Likes

نه عزیزم تو اقدام بودم

2 Likes

ممنون همچنین شما

1 Likes

آهان . خدا حفظش کنه :kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.