اين ماهم نشد 💔

الهی امین :sob::sob::sob:

1 Likes

ان شالله به زودي مامان ميشي عزيزم:white_heart:

1 Likes

دور از جون عزيزم خداحفظتون كنه ممنونم :pray:t2::kissing_heart:

به اميد خدا به زودي :pray:t2::pray:t2::pray:t2:

1 Likes

خدا از زبونت بشنوه :cry::cry:

1 Likes

نه عزیزم تو اقدام بودم

2 Likes

ممنون همچنین شما

1 Likes

آهان . خدا حفظش کنه :kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.