اونایی ک شبکه جم دارن بیان😐🤔

من ازسه شنبه ندیدم

1 Likes

تکرارش کی هس امروز من دوشب ندیدم چه همه اتفاق افتاده

2 Likes

الان داره نشون میده جم تی وی

2 Likes

الان روشن میکنن مرسی عزیزم

2 Likes

خواهش میکنم :heart:

2 Likes

قسمت دیشبه الان یا سه شنبه

2 Likes

قسمت دیشبه فکر کنم عزیزم

2 Likes

ممنون

2 Likes

هالیت مرد :joy:

1 Likes

پیر مرده از پله ها افتاد

1 Likes

دیدم اتفاقاتااینجاهاش ازگوگل دیدم خوب جایی رسیده:joy:

1 Likes

اره خدا رحمتش کنه :joy::joy::joy:

1 Likes

ولی ی حسی میگه نمرده… چون اخرداستان بازفقیرمیشه اگه دیده باشی توایستگاه اتوبوسه ییلدیزمیادپولدارشده میگه تایجایی برسونمت فکرنکنم مرده باشه

1 Likes

نه بابا دیدم من مرده اینبار

1 Likes

پس اخرفیلم چیکارمیکنه؟ :neutral_face:

1 Likes

نمیدونم والا باید منتظر بمونیم :expressionless:

1 Likes

هالیت زنده وفقط صدقی میدونه تواینستا نشون میداد که اندر میفهمه قضیه رو

1 Likes

اره من میگم نمرده اخه اخرفیلم واگه نمیدیدم باورم نمیشدولی دیدم ک میگم:grin:

1 Likes

اخه اندراز زهرا میپرسه که موقع غسل باباتو دیدی اونم میگه نه فقط صدقی پیشش بوده هیچ کس مرده شو ندیده براهمین میگم احتمالا زنده

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.