اونایی که لتروزول استفاده کردن بیان راهنمایی کنن

من که حس میکنم هستی

1 Likes

کاشکه حست درست باشه

1 Likes

بچه ها من از ۵ پریودلتروزول میخورم الان ۹ پریودمم لک دادم همچنان از لتروزوله ؟؟ کسی اینجور شده بعد لتروزول امروز حتی بیشترم شد

1 Likes

اقا بخاطر من یه بی بی بزن اینجا تلف شدم :rofl:

1 Likes

منم اولین بار از فردا میخورم تجربه ی ندارم

1 Likes

ن عزیزم تلف نشو ایقد ک شما پیگیر منی من خودم بفکر نیستم:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

بزن :face_with_head_bandage::face_with_head_bandage::face_with_head_bandage::face_with_head_bandage::face_with_head_bandage:تورخدا

1 Likes

صبر داشته باش :joy::joy::joy::joy:

1 Likes

اقا کاش شهرتون بودم بی بی چک میاوردم خودم پشت در منتظر در این حد:rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

ن شما زحمت نکش:joy::joy::joy:شوهرم میخاد بره بیرون بش میگم بخره

جوووووون :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:
حتمن خبرم کن:hugs::hugs::hugs:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.