اونایی که زندگی عاشقانه دارن بیان

من فقط تجسم میکنم و لبخند میزنم :sweat_smile:

2 Likes

وقتی ازهم حالمونومیپرسیم اکثرامیگیم فوق العاده باشی فوق العادم یاباتوفوق العادم واین طوری
فقط یبار فکرکنم شوهرم گفت بدم یادم نی دقیقابراچی بود

3 Likes

:clap::clap::clap::clap::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.