اهنگ طوووری🍃🍃🍃

لینک های دانلود

دانلود آهنگ با کیفیت

4 Likes

پخش آنلاینی بذار اینجا پخش بشه

1 Likes

اهنگ قری بزار

1 Likes

امشب شب قر دادنه :sweat_smile::sweat_smile:

نپتون بکشیم ،قر بدیم

1 Likes

این قضیه نپتون چیه؟:joy:

1 Likes

وعده ما راس ساعت ۱٢ امشب

خونه رو نپتون رو میکشیم و میریم جلوی آقایی، دوگنبدان رو تکون میدیم :sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

اکهی من جارو برقی زدم صبح :joy::joy:

2 Likes

کار از محکم کاری عیب نمیکنه، برای اینکه خونه تمیز تر بشه و یه بار دیگه نپتون بکش :sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

اره میدونم چی میگه :joy::joy:

1 Likes

خدا خفت نکنه الان فهمیدم قضیه شو

1 Likes

:rofl::joy::joy::joy::rofl::joy:

1 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

از دست تو :joy::joy::joy:

خب به این


نپتون میگن دیگه

1 Likes

واییی من فکر کردم اون جارو مویی ها بودن زردا اونو میگی:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

بلدم نیسم اونجوری
حالا شما ی تو که زحمت بکش برو تو سایت گوش کن:joy:

1 Likes

من امشب تنهام منو حشری نکنین خخخ چن وقته تخلیه نشدم خخخ

2 Likes

مرررسی:face_with_hand_over_mouth::heart::star_struck:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.