اهنگ شاد اوردم براتون😍💃🏻

11 Likes

:man_dancing::man_dancing::woman_cartwheeling::woman_cartwheeling::woman_cartwheeling::skier::horse_racing::person_fencing:

1 Likes

میخوری زمینا مواظب باش:joy:

1 Likes


موز بوقولین موز بوقولین :man_dancing::man_dancing:

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

چوشم

1 Likes

جان جان دومیرو :man_dancing::man_dancing::man_dancing:

1 Likes

بیا وسط:clap:t2:

1 Likes

وسطم:joy::joy::man_dancing:

1 Likes

برو کنار بقیه هم برقصن:joy:

1 Likes

ایش :man_dancing::man_dancing:

1 Likes

دومی رو بیشتر دوس داشتم :dancer:t3::dancer:t3::dancer:t3::dancer:t3:

2 Likes

:dancer::dancer::dancer::dancer::dancer:

1 Likes

یامور جان چه خبر کم پیدایی
چیکار کردی؟؟جنین رو انتقال دادی؟؟

2 Likes

با اسب وسط مجلس:joy:

2 Likes

خیلی قشنگن :heart_eyes::dancer::dancer::dancer:

1 Likes

چجوری میگه حالا حالا ها ها:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

قربونت خداروشکر خوبیم
ای بابا
اشکالی نداره حتما یه حکمتی داشته
انشاله به موقع اش انجام میدی و موفق میشی:star_struck::star_struck::star_struck::star_struck::star_struck:

2 Likes

مرسی گلم
انشالا

2 Likes

اره خیلی خوبه:heart_eyes:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.