اهل کدوم شهرید...🤗💏🥀

قائم شهر

1 Likes

آها میدونم کجاس

من محمود آبادم

بسلامتی

1 Likes

آخه من عادت دارم وقتی دارم بامخاطبم صحبت میکنم اسمشم بگم :grin::blush:

1 Likes

فارس

1 Likes

بسلامتی عزیزم:smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

شیراز:slightly_smiling_face::heart_eyes:

1 Likes

آهااا مرسی هاله جون… دوست داشتم اسمتو بدونم اینطوری احساس بهتری نسبت به دوستایی که مخاطب قرار میدم دارم :heart:

1 Likes

فداتشم‌نازنین‌ جون.اسممو گفته بودم چند جا.

1 Likes

من ندیده بودم عزیزم :blush::kissing_heart:

1 Likes

ممنون:wilted_flower::heart:

1 Likes

فدااات

:raising_hand_woman:

2 Likes

نشی:smiling_face_with_three_hearts:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.