انیمه‌ دروغ تو در آوریل

دروغ تو در آوریل چطوره؟
ارزش نگاه کردن داره؟
اسپویل نکنید لطفا

2 Likes

چیشده:neutral_face::face_with_monocle:من فارسی بلد نیست:neutral_face::walking_woman:

1 Likes

فیلمه!؟ :thinking:

2 Likes

یه انیمه است
Your Lie in April

1 Likes

من ندیدمش
اگه دیدی قشنگ بود به منم بگو

1 Likes

ندیدم

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.