انسان 3 راه دارد

راه اول از اندیشه می‌گذرد،
این والاترین راه است.

راه دوم از تقلید می‌گذرد،
این آسان‌ترین راه است.

و راه سوم از تجربه می‌گذرد،
این تلخ‌ترین راه است…!

5 Likes

تجربه که همیشه تلخ نیست

خوندم انسان سه پا دارد:sweat_smile:

1 Likes

شاید خودت داری :grinning_face_with_smiling_eyes:

:unamused::unamused::unamused::unamused:نه برعکس اومدم ببینم چجوری سه پا دارد

1 Likes

شوخی کردم :kiss:

یه چیزی بین سه تاشم

1 Likes

منه بدبخت اون اخریم

1 Likes

:ok_hand::ok_hand::blossom::blossom::blossom:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.