انسان های اولیه چطوری شیو میکردن

برام سواله:joy::grimacing:چه مسخره ست مامی گپ الان چیز اضافی به ذهنم نمیرسه بنویسم همش میگه کم نوشتی:-|

15 Likes

نمیکردن
چون باید با یه چیزی گدم مبموندن

3 Likes

با سنگ تیز
یا سر نیزشون

3 Likes

چه سخت:grimacing:

1 Likes

نمیدونم :neutral_face:سوال بعدی لطفا:sunglasses::grin:

2 Likes

نمیکردن :neutral_face:
انسان های نخستین چی داشتن ک بتونن باهاش شیو کنن
احتمالا بعد از اختراع چاقو و چیزای تیز یاد گرفتن ریش و سیبیلشونو بزنن بعدم یاد اونجاشون افتادن

4 Likes

شیو نمیکردن موهاشون دراااااز و فرفری بود:joy::joy::joy:

9 Likes

ها اینم هست :joy:

2 Likes

فکرکن وقتی میخواستن شکارکنن یه مشت پشم دنبال حیوون بدبخت میکرد:joy:

8 Likes

خواهر نمیگی بو میگیره :grimacing::roll_eyes::joy:

2 Likes

با شیره‌ کلنگ‌ :grin:

2 Likes

فک کن وسط جنگ طرف نیزه میخورد بعد میدید توی زخمش چن تا پشمه…

3 Likes

خو شورت و شلوار ک نداشتن اون موقع همه حجابشون دوتا برگ بود :joy::joy:
هوا میخورد اونجاهاشون آزادانه فک نکنم بو بگیره اونجوری :joy::joy::joy::joy:

4 Likes

عیشششش:joy::joy:

2 Likes

خوب توصیف کردم نه؟ :joy:

1 Likes

شیو نمیکردن.مدل میزدن:grin::grin::grin:

1 Likes

بافت افریقایی از اون زمان مد شده فک کنم :joy::joy::joy:

3 Likes

موقع هواخوری همدیگه رو میدیدن و پشماشون میریخت
جوابمو گرفتم:joy:

2 Likes

دقیقا:grin:

2 Likes

آفرین ب تو :joy:
خوشم میاد تیزی زود میگیری مطلبو

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.