انتقام همه زنارو از مرده گرفتم 😂

پس حله :joy:

1 Likes

اتفاقن هست تو ندیدی :rofl::rofl::rofl::rofl: من زیاد دیدم حتی یبار خودمم نشسته بودم البته مجرد بودم

1 Likes

کوفته قلقلی
فقط بگو
چجوری عکس گرفتی
هاااااا

:flushed::flushed::flushed::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

بنام خداااااا
خاطره هستم
یه کرموک :joy:
اول گوشیم سایلنت کردم که صدای عکس گزفتنه نیااااد. ببعد طی یه عملیات حرفه ای جوری عکس گرفتم که کسی نفهمید :rofl:

1 Likes

چرا من زیاد سوار شدم حتی برای مدرسه هم ولی کسی باهام سوار نشده یعنی نگه داشتن ولی راننده نگه نداشته براشون

1 Likes

تو ندیدی خب و گرنه بعضیا سوار میکنن

1 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand:

1 Likes

منم آنقدر میمونم تا یکی بیاد که جلو خالی باشه.مگه اینکه دخترام‌باشن که عقب بشینیم سه نفر حساب کنم

:crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face:

اره منم مجبورم شوهرم قسمم داده

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.