امروز رفتم مجلس😑

بیخیال بابا مهم نباش برات

1 Likes

شوهرمم میگه ولی من نمیتونم

1 Likes

لعنت به همشون …به دل سیاهشون …به زبون تلخشون…:sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob:متنفرم از اینجور آدم ها خدا به روزشون بیاره تا بفهمن:pensive::black_heart:

1 Likes

الهی آمین :pleading_face::broken_heart:

1 Likes

:pensive::pleading_face::broken_heart:امین:black_heart:

1 Likes

میفهمم
منم هربار هرجا میرم میگن دیگه ۴سال شده چرا نمیزاری بچه دار بشی من خودم جلوگیری داشتم ولی بقیه فکر میکنن باردار‌نمیشم:expressionless:
بعده سقطمم ک باز جلوگیری داشتم ب گوشم رسید ک گفتم ی چیزیش شده ک دیگه بچه دار نشد:neutral_face::joy:
ولی پشمم حساب نمیکنم حرفاشونو

1 Likes

همه دکتر شدن واسه ما

1 Likes

بی شخصیتا :slightly_frowning_face::unamused:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.