امروز رفتم مجلس😑

امروز رفتم عروسی جاریم بهم میگه بچه ندارین گفتم نه میگه یا خوب شلیک نمیکنید یا شلیک خوب نمیگیره کرکر میخندید
دوباره یه پیرزنه زد به شکمم گفت بچهات کجان لبخند زدم موندم چی بگم میگفت بچه بیار دیر شد اخرش گفت خدا براتون راهی باز کنه انشاءالله بچه دار میشین

36 Likes

ای بابا … یه کلمه میگفتی انشالله هر وقت خدا بخواد و خودم خواستم باردار میشم … مردم به همه چیز کار دارن

9 Likes

مهنا با اون لباسای خوشگلتون رفتی عروسی
کاش یه عکس از لباساتون میدادی خیلی قشنگن

6 Likes

هیچی نگفتم

2 Likes

دادم که یکبار ندیدی؟ اره با همونا رفتم

3 Likes

چقد بیشخصیتن بچه دارشدن ی موضوع شخصیه

6 Likes

منم همینجوری گفتم ولی همون بهتر چیزی نگفتی … انشالله به زودی خبر بارداریتو بدی عزیز دلم

4 Likes

بعد اینهمه مدت خودمو تو خونه حبس کرده بودم خواستم دلم باز شه دل زدم به دریا

4 Likes

من ندیدم

4 Likes

نه ندیدم … هر وقت برات مقدور بود عکس بده

3 Likes

برات مهم نباشه … به این فک کن امروز یه روز خوب بود واست

3 Likes

:pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face:خداکنه زود بشه دهنشون بسته شه

4 Likes

جاریت چندسالشه مهنا؟

4 Likes

دیگه الان گوشیم خرابه هروقت درست شد میدم

4 Likes

انشالله که میشه … ولی اینو بدون باردارم بشی بازم حرف هست برا گفتن … این جماعت همه جوره حرف دارن

5 Likes

محل نذار به این حرفای خاله زنکی
بچه هم بیاری باز یه چیز دیگه برای گفتن دارن

5 Likes

:confused::confused:نمیدونم به شوهرم بگم یانه

3 Likes

اینجاس ک میگن سواد شعور نمیاره

4 Likes

:joy::smirk: اون موقع خودمو با بچه سرگرم میکنم نشنوم

3 Likes

:pleading_face::pleading_face::pleading_face::broken_heart:میخوام محل نزارم ولی نمیشه

4 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.