الکی بخندیم...خندوانه 😂😂😆😆

کلی کار دارم بخدا …اما چیکار کنم معروفم ب تنبلی :laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:

بسم الله الرحمن الرحیم

     بامزه تربت جوک های دنیا رو می‌خوام براتون بگم،😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆

میدونین ماهیا وقتی میخواد غذا بخورن چیکار میکنن؟
سفره ماهیو پهن میکنم! ایییییح ایییییح:laughing::laughing::laughing::laughing:

میدونین لاک پشتان وقتی می‌خوان قسم بخورن چی میگن؟
میگن بلاکم…!:laughing::laughing::laughing::laughing:ایییییح ایییییح:roll_eyes:

میدونین نونا وقتی 18سالشون بسه چی میشن؟

ب سن جانونی میرسن!:laughing::laughing::laughing::laughing:ایییییح ایییییح:roll_eyes::flushed:

میدونین سیب زمینی میمیره سر کوچه عکسشو میزنم زیرش می‌نویسن رفقا خلالم کنین :laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::roll_eyes::flushed::flushed: ًً…

ی چند تا میدونین هم شما بگین …محفلمون گرم سه:laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:.

43 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

4 Likes

:laughing::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

3 Likes

:laughing::laughing::laughing::joy::joy::joy::joy::flushed::flushed::flushed::flushed::roll_eyes::roll_eyes::roll_eyes::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

4 Likes

میدونین تیرآهنا وقتی دعواشون میشه کی میاد بینشون پادرمیونی میکنه آشتی شون میده؟ پیراهن :grin::joy::joy:

16 Likes

:flushed::flushed::flushed::flushed::flushed::flushed::flushed::flushed::flushed::roll_eyes::roll_eyes::roll_eyes::roll_eyes::roll_eyes::roll_eyes::roll_eyes:
:joy::joy::joy::kiss::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

4 Likes

@damla

2 Likes

@anaram

2 Likes

میدونستین خودکارا وقتی افسرده میشن کجا میرن؟ پیش روان نویس:stuck_out_tongue_closed_eyes::joy::joy::joy:

14 Likes

میدونین…
:joy::joy::joy::joy::joy:
بعد نبودم خو:zipper_mouth_face::sunglasses:

3 Likes

ب خدا اگر تو گپم شرکت نکین؟،:neutral_face::neutral_face::neutral_face::face_with_monocle::face_with_monocle::face_with_monocle::crazy_face::crazy_face:

هیچ کاری نمیکنم میرم ب کارام میرسم:joy::joy::joy::joy::joy:

10 Likes

خیلی باحال بود :joy::joy::joy::joy::joy::joy::+1:

4 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

4 Likes

ب جان عچقم اگر جز ایموجی خنده چیز دیگه بفرستین ؟

هیچی !هیچ کاری ازم بر نمیاد :stuck_out_tongue_winking_eye::laughing::laughing::laughing:

5 Likes

@Malake_A

@u706708

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

2 Likes

بچها نمی‌دونیم چقدر درد تو دلمه اما این گپو زدم حال هممون عوض شده

8 Likes

:joy::joy::joy::slight_smile:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.