التماس دعا 😔 🤲

قربونت گلم
حاجت رواشی :heart:

2 Likes

خدا نکنه.الان وقته سحره ازته دل دعا کن خیلی وقت باارزشیه.خدا دل همه رو بانورش صفا بده وبه همه حاجت بده.اگه دوست داشتی سفره نیمه شعبان نذرکن.

1 Likes

اره دقیقا بهترین وقته ک از خدا بخاییم
چشم گلم مرسی مهربون :heart::pray:

2 Likes

ان شاءالله هرچی خیره همون بشه،بزودی مامان شی که مطمنم مامان خیلی خوبی میشی

1 Likes

:heart::heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

انشالله که باردار باشی عزیزم
توام برای من دعا کن آی وی افم مثبت شه :pleading_face:

3 Likes

انشالله ب حق این شبای عزیز دامنت ب زودی سبز بشه گلم
و خدا بهت نینی تپل مپل بده ب زودی

1 Likes

انشالله به حق این روزای عزیز بارداری نیکا جونم بخدا تو این شبا دعا گوی همتون هستم
:green_heart::palms_up_together::heart:
یشالله که خوخبریو مارم خوشحال میکنی

1 Likes

اجی ایوی اف کردی

2 Likes

فداتشم عزیزم ب امید خدا
حاجت رواشی گلم :heart:

1 Likes

ان شاالله بحق خدای بزرگ دلت شاد شه و ازش جواب بگیری ازته دلم برات دعا میکنم :palms_up_together::heart::pray:

2 Likes

فداتشم گلم
قسمت همه منتظرا بشه الهی :palms_up_together::heart:
ان شاالله توام دلت شاد شه

1 Likes

قربونت برم عزیزدلم
ان شاالله ب امید خدا قسمت خودتم میشه فداتشم :palms_up_together::palms_up_together::heart:

2 Likes

عزیزم به حق لطف بزرگی خدا این ماه آخرین ماه انتظارت باشه چیه لطف خدا مادرشده باشی

1 Likes

قربونت برم ان شاالله ک باهم :star_struck::palms_up_together::heart:

2 Likes

نیکای قشنگم
از ته دلم دعا میکنم گپ بارداریتو همین روزا بزنی:heart:
درکت میکنم عزیزم:pensive:

1 Likes

التماس دعا دارم عزیزم برام دعا کن برات دعامیکتم به خواستت برسی

1 Likes

قربونت برم عزیزدلم
ان شاالله بحق خدای بزرگ و این روزای عزیز بزودی زود مامان بشی گلم خدا بزرگه

2 Likes

چشم گلم حتما ب امید خدا

1 Likes

الهی آمین فداتشم:kiss::heart:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.