الان رفتم دکترزنان.....

بهم گفت بایدعکس رنگی رحم بگیری ،بایدازرحمت نمونه برداری بشه،بعدگفت داروها تأثیرش موقته بایداز آیودی پروژسترون استفاده کنی ولی من قصدبارداری دارم ،میترسم سرطان باشه من تحمل ندارم،رحمم آدنومیوزومیوماتو شده…

4 Likes

توی خانواده ی درجه یکم سابقه سرطان داریم ،استرس دارم:cry::cry::cry::cry:

2 Likes

انشاالله خدا بهت کمک بده عزیز دلم:heart:

1 Likes

براچی نمونه برداری بشه
مشکلت چیه مگه

2 Likes

عه میناااا:flushed::flushed:تو که خدای انرژی مثبتی دختر یادت نیس چطوری منو آروم کردی؟؟؟؟
من عکس رنگی رفتم نه درد داره نه سخته
از رحمم نمونه بگیرن همون پاپ اسمیره اونم انجام دادم عین یه معاینه معمولیه
تازه بعد عکس رنگی خیلیا باردار میشن دختر:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

یادم رفت بگم قبلآفیبروم بزرگ داشتم عمل شدم الان خونریزی غیرطبیعی ودرد بدن دارم سونورفتم گفت رحمت آدنومیوز ومیوماتو شده

3 Likes

خب همینکه درد داری خوبه به کنسر فکر نکن کنسر اکثرا بدون درده

1 Likes

دعاکن من بارداربشم ،دکترگفت میتونم بارداربشم ،مرسی که بهم انرژی مثبت دادی ،خدایی بهترشدم:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

حالا یه عکس بگیر ضرر نداره انشاالله که هیچی نیس
من گاهی از ضعف بدنی خونریزی و لکه بینی دارم

1 Likes

الهی آمین خوشکلم:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:هر چه زودتر
نگران هیچی نباش

1 Likes

دردشبیه پریودی دارم

1 Likes

مرسی عزیزدلم :kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::heart::heart::heart::heart::heart:

1 Likes

قربونت فدات شم نگران نباش:heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

ایشالله زودخوب شی:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

مرسی:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:

1 Likes

همچنین فقط فکرای خوب بکن عزیزم

1 Likes

باشه ،حتمآ:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

منوشوهرم قرارشده اصلآبه خانوادش نگیم که قصدبچه دارشدن داریم،خواهرشوهرم اومده بودجلوی در اتاق دکتر،دکترازم پرسیدقصدبارداری داری گفتم برابعدآ گفت ۳۶سالته برا کی،بعد دم گوش یکی ازدکتراگفتم قصدبارداری دارم نمیخوام همراهم بفهمه ،نمیتونستم بادکترم راحت صحبت کنم اعصابم خوردشد…

2 Likes

من نمیدونم عزیزم
ولی اصلا به چیزای بد فکر نکن

استرس برا ما سمه

1 Likes

آره همینطوریه،ممنون عزیزم:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.